Co zrobić, aby ucznia zainteresować podręcznikiem?

Podręcznik to książka która dla większości młodych osób nie kojarzy się dobrze. Jest to bowiem z góry przygotowana lektura, składająca się z wybranego zakresu wiedzy z określonej dziedziny nauki, który każdy uczeń powinien opanować. Wiadomo zaś, że to co zostaje nam narzucone jest przez nas niechętnie akceptowane, szczególnie jeśli materiał którego musimy się nauczyć nie jest dla nas w żaden sposób interesujący. Co jednak zrobić, aby pomimo tego uczeń sięgał po wybrany przez nauczyciela podręcznik znacznie częściej ?

1. Prosty język.
Wydaje mi się to najbardziej istotnym elementem , jeśli chodzi o jakąkolwiek książkę, którą wybiera się do czytania – nie tylko podręczniki. Jeśli jest ona napisana skomplikowanym językiem staje się jednocześnie trudna do przyswojenia, nieprzyjemnie się ją czyta, a co za tym idzie – mało się rozumie a w konsekwencji prawie nic nie zapamiętuje. Szczególnie, jeśli jest to egzemplarz, który ma nam pomóc w zdobyciu określonej wiedzy. Im jaśniej napisany podręcznik tym więcej jesteśmy w stanie z niego zrozumieć. Jeśli uczeń natrafi na taką właśnie książkę będzie miał o wiele mniej oporów aby ją czytać ponieważ będzie musiał włożyć mniej wysiłku w jej zrozumienie i zapamiętanie, nawet jeśli czytana książka nie do końca go interesuje.

2. Ciekawa treść.
Sam prosty język niestety nie wystarczy aby w pełni zainteresować młode osoby. W książce powinny znaleźć się również takie informacje, które będą dla uczniów ciekawe, dzięki którym będą oni zainteresowani tym, co czytają. Dzięki temu młody człowiek bez niczyjej sugestii będzie sięgał po taką lekturę, ponieważ sam będzie miał ochotę dowiedzieć się czegoś więcej na konkretny temat.

3. Przydatność.
Pisząc podręcznik autor, który go tworzy powinien umieszczać w nim takie informacje, z których uczeń po zakończeniu etapu edukacji nadal będzie mógł korzystać również po zakończeniu etapu edukacji, czyli w swoim dorosłym życiu. Jeśli młoda osoba będzie przekonana co do tego, że wiedza zawarta w czytanej przez nią lekturze jest użyteczna i przydatna będzie bardziej zmobilizowana do jej opanowania, ponieważ będzie mogła cały czas czerpać korzyści z opanowanej wcześniej wiedzy.

4. Tworzenie testów i quizów.
Jeśli uczeń będzie miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy poprzez rozwiązywanie różnego rodzaju testów np. w postaci krzyżówek czy quizów również powinien czuć się bardziej zmotywowany do tego, aby lepiej opanować materiał zawarty w podręczniku. Będzie mógł bowiem dzięki tym testom sam kontrolować i sprawdzać jak dobrze opanował czytaną przez siebie książkę. Wiele uczniów bowiem jest negatywnie nastawionych do testów i sprawdzianów przeprowadzanych przez nauczycieli.